แปลนหลังคา ผังโครงหลังคา

หลังคามาตรฐาน จะมี2รูปแบบคือ หลังคาทรงจั่ว และหลังคาทรงโค้ง


Visitors: 17,518