แปลนพื้น ผังคาน


แบบมาตรฐาน เป็นพื้นวางบนดินอัดแน่น ไม่มีเสาเข็มทั้งตัวโรงงานและ พื้น 

ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นดินแข็ง

ในกรณีที่เป็นดินอ่อน เช่นดินในกรุงเทพ หรือจังหวัดข้างเคียง จะออกแบบให้มีเสาเข็มรับพื้น ซึ่งอาจเลือกให้เป็นพื้นแบบ Flat slab หรือพื้นวางบนคาน

Visitors: 43,940